Jan Lundberg

Introduktion

SCENOCAD AB


SCENOCAD AB startades 1999 som en enskild firma av Jan Lundberg. Det ombildades till ett aktiebolg 2016. Företaget sysslar idag i huvudsak med scenografiska uppdrag, utställningar och evenemangs projekt.


Scenocad AB kan erbjuda sceniska och rumsliga lösningar för såväl teater som utställningsverksamhet och har även möjligheter till att förmedla kontakter för tillverkning och uthyrning.
Scenocad AB

Kvartett på Malmö Opera 2015


Jan Lundbergs scenografi gestaltar kongenialt musikens materia med två öppna stålställningar, särade från varandra i olika konstellationer.


Utbildad vid Konstfackskolan 1970-1974. Under år 1974 till 1985 verksam som frilansande scenograf. Anställd 1985 som konstruktör på Kungliga Dramatiska Teatern mellan 1986 och 1989 som ateljéchef. 1990 övergick anställningen till produktionschef och sedermera som teknisk chef under åren 1999 till 2006. Har sedan 2007 varit fast anställd som scenograf vid Kungliga Dramatiska Teatern fram till 2016. Han har gjort över 120 scenografier till olika teatrar.

Lundberg har under åren 1974 till 2006 parallellt arbetat som scenograf vid Kungliga Dramatiska Teatern, Kungliga Operan, Den Nationale Scene i Bergen, Nationalteatret i Oslo samt med ett stort antal uppsättning på fria teatergrupper i Sverige.

1988 samarbetade han med den ryske regissören och tillika ledaren för den berömda Taganka-teatern i Moskva Jurij Ljubimov kring Mikhail Bulgakovs roman Mästaren och Margarita som blev en stor framgång på Dramatens stora scen. Föreställning sändes senare i TV i en live-upptagning från scenen. 1998 gjorde han tillsammans med Robert Lepage en mycket uppmärksammad föreställning på Dramatens målarsal av August Strindbergs Ett drömspel. År 2000 då Bergen i Norge var en av millennieskiftets kulturhuvudstäder inbjöds Lundberg tillsammans med regissören Hilda Hellwig att gör jubileumsföreställning av Henrik Ibsens sällan spelade drama Kejsare och Gallileer på Den Nationale Scene; detta resulterade i teaterstycke på nära fem timmar.

Har även arbetat med utländska teatergrupper såsom The Living Theatre tillsammans med Julian Beck och Judith Malina, Comuna Baires från Argentina och Teater 77 från Łódź i Polen.

Han har under åren arbetat som utställningsarkitekt bland annat på Tekniska Museet och Riksutställningar. Han fick år 1982 Anders Sandrews stiftelses stipendium och Edvin Adolphson-stipendiet.

Jan Lundberg erhöll silvermedalj vid 6th Triennale Internationale de la scénographie et de la costumographie de théatre Novi Sade i Tjeckoslovakien 1981.

 
 
 
 

Erfarenhet

Jobbtitel

2014 - Nu

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.

Jobbtitel

2009 - 2014

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.

Jobbtitel

2006 - 2009

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.

Jobbtitel

1998 - 2006

Stycken är de viktigaste byggstenarna för hemsidor. För att ändra innehållet i denna text dubbelklickar du bara här eller klickar på Redigera text. Du kan också ändra stilen här. Om du drar texten flyttas stycket på sidan. Ett stycke kan vara tillräckligt för att presentera ditt projekt. Om det blir för långt kan du dela upp texten i flera stycken. En lång text är perfekt för att förklara vad som är unikt med din hemsida.